Jubileumsfrimerke for Drammen

Jubileumsfrimerke for Drammen!

Drammen, min kjære fødeby,  har 200-års-jubileum i år, og det feires og markeres på mange måter. Blant annet har Posten Norge bestemt seg for å gi ut et Drammensfrimerke i anledning jubileet. Jeg har designet frimerket, og utgivelsesdatoen er 20.5.2011. Frimerket ble avduket av Drammens ordfører Tore Opdahl Hansen på filateliutstillingen Drafnia 2011 i Drammen. Jeg signerte førstedagsbrev.

Frimerket

Fordi jeg bor i Drammen og har fulgt byens utvikling, var jeg tidlig i prosessen klar på at jeg ville vise det nye Drammen i kontrast til den gamle industribyen. Jeg fikk støtte fra Posten for konseptet, og arbeidet har i hovedsak bestått i å gjøre research, finne ut hvordan papirfabrikkenes fasader ned mot elva så ut. Det var ikke helt lett, siden papirfabrikkene aldri var yndede foto-objekter. I ettertid er det lett å se verdien og estetikken i disse bygningene, noe som kanskje ikke var så tydelig dengang. Jeg viser de gamle fasadene på papirfabrikkene som lå langs elva som en speiling i vannet. Illustrasjonen av papirfabrikkene er trykket i gull.

Stempelet

Siden dette er et byjubileum og jeg har valgt et moderne motiv til selve frimerket, var det naturlig å velge et element med mer historisk sus til stempelet. Drammens byvåpen har vært i bruk lenge, og er en gjengivelse av Drammens bysegl fra 1715.

For riktig å markere at dette er en festlig anledning, har jeg gitt byvåpenet en strålekrans.

Det flotte fotografiet på frimerket er det Torbjørn Tandberg som står for, han var oppe til soloppgang og fotograferte i firetiden om natten, for ganske nøyaktig et år siden. Solen speiler seg i glassfasaden til Kunnskapsparken og gir bygget et nydelig gyllent lys.

Her er førstedagskonvolutten, med en tømmerfløter på Drammenselva, og noen strofer fra Drammenssangen: