Dataspill for barn

Dataspill for barn
Dataspill for barn
Dataspill for barn
Knertenspillet

Knertenspillet

Illustrasjoner til Knertenspillet på PC.

Dataspill for barn

Dataspill for barn

Da jeg var nyutdannet jobbet jeg i tre år med utvikling av dataspill for barn.